Politica de Confidențialitate

Când utilizați site-ul Smokers.ro, produsele și serviciile pe care vi le oferim, când ne contactați prin e-mail sau telefonic, atunci când plasați o comandă, ne încredințați informațiile dvs. personale. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să le protejăm și să vă oferim putere de decizie în privința acestora.

Politica Smokers.ro este de a nu vinde sau închiria datele personale ale vizitatorilor săi.

Prin intermediul prezentului document, intitulat „Politica de confidențialitate” dorim să explicăm ce date stocăm, transmitem sau prelucrăm și pentru ce anume.

Politica de Confidențialitate, împreună cu Politica de Cookie-uri, care fac parte integrantă din Termenii și Condițiile site-ului, se aplică tuturor vizitatorilor în relația pe care o au cu Smokers.ro.

Dorim să specificăm faptul că luăm în serios confidențialitatea, motiv pentru care facem tot posibilul să stocăm și să procesăm în siguranță și cu atenție informațiile care ne sunt transmise.

Termenii utilizați în Politica de Confidențialitate sunt cei prezentați în Termenii și Condițiile site-ului pe lângă care mai adăugăm: GDPR (General Data Protection Regulation), reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate. SEE reprezintă Spațiul Economic European. UE reprezintă Uniunea Europeană. Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată). Potrivit GDPR, orice utilizator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Site-ul Smokers.ro și subdomeniile acestuia (denumit în continuare „Smokers”) este administrat de S.C. CUBIC DROPS SRL, cu sediul social în județul Bistrița-Năsăud, comuna Urmeniș, str. Principală nr. 204 C, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J6/485/13.04.2021, având CUI 44107107, telefon 0750.717.426, e-mail: office@smokers.ro.

Informațiile pe care Clientul ni le furnizează în mod voluntar pentru a utiliza diverse servicii ale site-ului:

 • În cadrul formularului de comandă: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare – care poate fi sau nu cea de domiciliu / reședință/loc de muncă (folosite doar în scopul expedierii comenzilor);
 • În cadrul datelor de facturare: nume, prenume, adresa de reședință (folosite doar în scopul facturării);
 • În cadrul formularului de contact sau când ne contactezi prin e-mail: nume, prenume, adresa de e-mail și alte informații pe care ni le transmiți.
Informații pe care le colectăm automat:
 • În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita utilizatorului pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care clientul a interacționat cu site-ul si traficul realizat de utilizator prin site-ul nostru.
 • Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare (exp: web beacons, pixeli, ad tags, pixeli/tag-uri de JavaScript) pentru a recunoaște utilizatorul. De asemennea dăm acces unor terți (exp: furnizorii de servicii) pentru a utiliza cookie-uri și tehnologii similare pe site-ul nostru. Detalii despre cookie-uri și tehnologiile utilizate se găsesc în pagina despre cookie.

Pentru datele pe care Clientul ni le oferă voluntar (pentru comenzi sau în cadrul procedurii de contactare a Smokers prin orice variantă afișată pe site) prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). Prelucrarea de date personale (IP-ul, unele cookie-uri, sesiunea, tranzacțiile, monitorizarea acțiunilor Utilizatorilor din cadrul site-ului, etc.) în scopul prevenirii fraudelor constituie un interes legitim (alin. 47 din Regulamentul (UE) 679/2016). Prelucrarea datelor personale ale Clienților care are drept scop marketingul direct se desfășoară în interes legitim (alin. 47 din Regulamentul (UE) 679/2016). Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat inclusiv prin cookie-uri, în funcție de utilizarea acestora, se face în interes legitim (pentru funcționarea normală a Site-ului sau a serviciilor Smokers, pentru a analiza și îmbunătăți produsele și serviciile oferite), sau pe baza consimțământului Clientului. Conform GDPR, nu este necesar sa fie cerut consimțământul Utilizatorului în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

Colectăm și prelucram datele Clientrului pentru următoarele scopuri:

 • pentru informare asupra produselor și serviciilor oferite;
 • pentru a răspunde clientului la întrebări și solicitări;
 • pentru a oferi și îmbunătății serviciile pe care le oferim;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice;
 • pentru asigurarea securității și integrității sistemelor;
 • pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
 • pentru oferirea de informații la cererea autorităților;
 • pentru reclamă și publicitate;
 • pentru marketing și promovare a produselor și serviciilor Smokers si ale partenerilor săi;
 • pentru urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului;
 • pentru servicii de comunicații electronice;
 • pentru cercetare de piață;
 • pentru statistică.

Stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal ale Clienților pe tot parcursul relației contractuale cât și după finalizarea acesteia pe perioada impusă de prevederile legale. În mod normal (dacă nu este impus de lege, cerut de autorități sau de un proces, etc.) datele sunt șterse sau distruse după maxim 6 ani de la încheierea relației contractuale, ultima vizită pe Site, sau ultima interacțiune cu Smokers sau Serviciile Smokers.

Nu vom dezvălui datele Clienților către terțe părți, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul prealabil al Clienților. Informații despre Utilizatori sunt transmise către următoarele entități:

 • Furnizori de servicii. Cei mai frecvent utilizați fiind:
  • Facebook Pixel – pentru statistica aferentă campaniilor rulate prin Facebook (nu trimitem date personale prin intermediul acestuia; va fi utilizat doar când rulăm campanii prin Facebook, plus o perioadă după finalizarea acestora);
  • Google Youtube – pentru afișarea conținutului video (exp: trailere pentru filme/seriale);
  • Google Analytics – pentru statistică. În cadrul Google Analytics: se culeg date pentru remarketing și publicitate. Datele asociate cookie-urilor, identificatorilor de utilizator sau identificatorilor de publicitate sunt păstrate 14 de luni de la ultima accesare a site-ului (cea mai mică perioadă posibilă); IP-ul Utilizatorului este anonimizat; nu se transmit și nu se fac asocieri cu Utilizatorii site-ului (funcția User-ID fiind dezactivată);
  • Google AdSense – pentru afișarea bannerelor.
  • Toți furnizorii sunt selectați cu grijă pentru a ne asigura că asigură o confidențialitate sporită datelor personale. Furnizorii au o capacitate limitată, sau nu o au deloc, de a utiliza informațiile Clienților în alte scopuri decât cel de a ne furniza serviciile contractate.
  • Stocarea și/sau procesarea datelor de către furnizorii de servicii se fac în conformitate cu Politicile de Confidențialitate ale acestora pe care Clienții le pot consulta pe site-urile furnizorilor.
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune;
 • Altor terți doar punctual cu consimțământul sau la cererea/instrucțiunile Utilizatorului.
Smokers poate furniza unor terți informații de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum și alte informații, însă aceste informații vor fi transmise în scop statistic și nu vor conține date cu caracter personal. Smokers nu transferă în prezent datele Clienților către state din afara UE. Totuși, sistemele de publicitate ale terților pot utiliza servere/servicii care nu se află pe teritoriul UE, dar în aceste cazuri orice transfer de date se va face respectând legislația în vigoare și asigurând un nivel adecvat de securitate.

 • Dreptul de retragere a consimțământului – Conform art. 7 din GDPR
 • Dreptul de acces – Conform art. 15 din GDPR;
 • Dreptul la rectificare – Conform art. 16 din GDPR
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – Conform art. 17 din GDPR
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – Conform art. 18 din GDPR
 • Dreptul la portabilitatea datelor – Conform art. 20 din GDPR
 • Dreptul la opoziție – Conform art. 21 din GDPR
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – Lista autorităților
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a se adresa justiției

Clienții își pot actualiza în orice moment preferințele legate de cookie-uri prin utilizarea instrumentelor puse la dispoziție în cadrul paginii Despre Cookies. Smokers își rezervă dreptul de a ține un log cu toate preferințele Clienților pe toată perioada de stocare a datelor acestora. Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem putem fi contactați prin transmiterea unui e-mail la office@smokers.ro. Mențiuni:

 • Vom încerca să răspundem solicitărilor în termen de 30 de zile sau mai puțin. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii;
 • În anumite situații, este posibil să nu putem oferi acces la unele sau la toate datele personale datorită unor dispoziții legale. În acest caz vom specifica motivul refuzului;
 • În unele cazuri, este posibil să nu putem identifica anumite date personale doar pe baza identificatorilor furnizați în cerere. În aceste cazuri nu vom putea da curs cererii decât dacă ni se vor furniza informații suplimentare care să permită identificarea.

Pentru a asigura securitatea datelor, Smokers utilizează proceduri avansate de securitate alături de politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. O parte dintre acestea sunt:

 • Interacțiunea dintre site și Client, colectarea și transmiterea datelor se face pe conexiune SSL criptată (certificată A);
 • Folosim metode de criptare, pseudonimizare și anonimizare a datelor unde este necesar;
 • Serverele sunt colocate în datacenter unde sunt protejate de acces fizic și la distanță limitat și monitorizat;
 • Software-ul utilizat este actualizat și îmbunătățit permanent;
 • Folosim sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc;
 • Accesul la date este limitat doar pentru personalul autorizat și doar pentru acțiunile necesare.
Echipa tehnică a Smokers depune toate eforturile, justificate comercial, pentru a proteja și procesa în condiții optime de securitate datele personale primite de la Clienți. Cu toate acestea, nicio modalitate de transmitere a datelor prin internet sau de stocare a informațiilor nu poate fi perfect securizată. Din acest motiv nu putem să garantăm siguranța absolută a datelor personale primite de la Utilizatori. Totuși, în cazul puțin probabil în care va avea loc o breșă de securitate, vom anunța Utilizatorii afectați (unde este cazul) și vom face toate demersurile necesare pentru a minimiza impactul asupra lor.

Politica de confidențialitate poate fi actualizată în orice moment. În cazul modificărilor care au un impact major vom afișa o notificare în cadrul site-ului  sau vom trimite o notificare prin e-mail (dacă Clientul a optat pentru acest lucru). Toate modificarile devin valabile și intră în vigoare imediat după actualizare.

Prin utilizarea site-ului, a serviciilor oferite prin intermediul acestuia sau când suntem contactați, declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”.

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 30 APRILIE 2022